Обществен съвет

1. Ибрахим Ахмедов Абдиев – председател
2. Нина Айрединова Янкова
3. Райме Величкова Русанова
4. Георги Илиев
5.Исмаил Исмаилов