Обществен съвет

1. Ибрахим Ахмедов Абдиев
2. Нина Айрединова Янкова
3. Райме Величкова Русанова
4. Зехра Мехмед Сали
5. Георги Данаилов Илиев